VASKING I GARDEROBEN

 

For å beholde garderoben vår, må vi holde den ryddig og fin. Det innebærer at alle stiller opp for litt reingjøring J Vi har derfor satt opp en vaskeliste der to stykker vasker en gang hver 2 veke. Om du ikke kan denne gangen bytt med noen andre, men vi prøver og holde styr på dette !

 

 

Veke

1-2

3-4

5-6

 

Henriette

Carro

Solvor

 

Renate

Aslaug

Anna

 

 

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

Linda

Karianne

Helene D

Anne

Andrea

Karoline S.

Karoline R

Malin

Amanda

Linda

 

 

17-18

19-20

21-22

23-24

25

Henriette

Carro

Solvor

Linda

Karianne

Renate

Aslaug

Amanda

Karoline S.

Karoline R

 

 

 

29-30

32-33

34-35

Helene D

Anne

Andrea

Malin

Anna

Amanda