Kontaktinformasjon ENK 2010:

Oppgave Navn Telefon E-post
Hovedtrener Marius Silseth 91861701 post@enkdamer.com
Assistenttrener / spillerutvikler Øystein Johansen 95065703 oystein@sportfritidnorge.no
Keepertrener Arvid Borlaug 97495278 ajbo@statoil.com
Materialforvalter Gerd Marit Øvretveit 98878872 GerOvr1@iskole.no
Dugnadsansvarlig Kari Sandvik 91316906 h-sandvik@online.no
Sponsorsjef Laila Helgesen 91511329 s-jahelg@online.no
Økonomisjef Kjersti Johansen 47626325 kaajo@statoil.com
Sportslig koordinator Harald Øvretveit 91767780 haosoev@online.no