To underlige brødre

Du er på kjøretur på landet, på vei til Bortgjemtby, og er usikker på veien, så du stopper for å spørre. Den du stopper er også usikker på veien, men han sier: - Hvis du fortsetter rett fram, kommer du til et veidele. Der ligger det et hus hvor du kan spørre, men du må være oppmerksom, for i huset bor to brødre. Du vet ikke hvem av dem som kommer til døra. Disse brødrene er veldig spesielle, fordi en av dem alltid forteller sannheten, mens den andre alltid lyver. Uansett hvem av dem som svarer, får du stille bare et spørsmål, og han vil svare enten ja eller nei.

Hvordan må du spørre for å finne ut hvilken av de to veiene går til Bortgjemtby ?